CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI KHÔNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI MỸ GỐC Á.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Các nhà lãnh đạo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu Công giáo, các Kitô hữu anh em và những người thiện tâm giúp ngăn chận các hành vi định kiến chủng tộc và bài ngoại đối với người Mỹ gốc Á vì điều này chống lại sự sống, nhân phẩm và đi ngược với các giá trị Tin Mừng. Trong thông cáo đề ngày 05/05, Đức tổng giám mục ở Philadelphia, Chủ tịch “Ủy Ban Đa Dạng Văn Hóa” trong Giáo hội, và 2 Đức cha Chủ tịch tiểu ban về các vấn đề Á châu và Thái Bình Dương cùng Chủ tịch “Ủy Ban Chống Phân Biệt Chủng Tộc”, khẳng định: “Trái tim của chúng tôi hướng về tất cả những người từng là nạn nhân của những vụ phân biệt chủng tộc và bài ngoại rất đáng tiếc này.” Các giám mục nhận định rằng đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã thúc đẩy các hành động từ thiện và can đảm, nhưng cũng dẫn đến căng thẳng, ảnh hưởng đến các tương tác xã hội và nhận thức về chủng tộc.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com