TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TĂNG NHANH NHƯ THỜI ĐẠI SUY THOÁI.

Tin Hoa Kỳ: Nền kinh tế Hoa Kỳ đã mất hơn 20 triệu công ăn việc làm trong tháng Tư năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất tính từ cuộc Đại Suy Thoái, phơi bày thảm họa kinh tế cũng như thảm họa đối với con người do đại dịch Covid-19 gây ra mặc dù hiện nay, nhiều công việc dần dà sẽ được khôi phục khi phần lớn đất nước mở cửa trở lại. Cuộc suy thoái do các biện pháp phong tỏa, hạn chế mà các chính quyền tiểu bang và địa phương áp dụng từ giữa tháng Ba để kiềm hãm đà lây nhiễm của dịch Vũ Hán. Số người mất việc trong 2 tháng qua tăng quá nhanh, xảy ra trong mọi lĩnh vực, các dữ liệu trong tháng 3 nói lên số công việc bị mất đi là 870,000. Thời kỳ kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với số việc làm mới được tăng liên tục kể từ tháng 10 năm 2010 đã kết thúc hồi tháng Ba vừa rồi. Như vậy, gần như tất cả số việc làm mới vừa nói để phục hồi kinh tế từ cuộc suy thoái năm 2008-2009 đã bị mất đi chỉ trong vòng mấy tuần lễ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com