MỘT LINH MỤC NƯỚNG BÁNH MÌ BÁN LẤY TIỀN GIÚP DÂN NGHÈO.

Tin Giáo Hội Costa Rica: Cha Ortiz là cha sở giáo xứ thánh Rosa thành Lima, nằm ở phía Bắc nước Costa Rica. Cha đã sử dụng nghề làm bánh mì mà cha học trước đây để gây quỹ giúp cho các gia đình nghèo trong giáo xứ. Năm cha Ortiz 15 tuổi, tình hình kinh tế khó khăn, gia đình cha phải chật vật xoay xở về tài chánh. Do đó cha Ortiz phải nghỉ học để đi tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Mới đây, cha sở trở lại nghề làm bánh mì của mình để gây quỹ cho những người nghèo trong giáo xứ của cha trong thời gian đại dịch đang chật vật với vấn đề tài chính. Cho đến nay cha đã giúp đỡ cho 60 gia đình. Cha Ortiz khuyến khích các linh mục khác nên tìm ra những cách sáng tạo để giúp những người nghèo đang phải chống chọi trong thời gian đại dịch này và đây là thời điểm mà Thiên Chúa cho chúng ta sống tình liên đới và đi ra khỏi chính mình theo một cách rất đặc biệt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com