T.G.PHẬN SINGAPORE BÁC BỎ VIỆC CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI TRỰC TUYẾN.

Tin Giáo Hội Singapore: Tổng giáo phận Singapore đã bác bỏ việc cử hành và chứng nhận một hôn nhân Công giáo thành sự khi được cử hành trực tuyến. Tổng giáo phận Singapore khẳng định: “Không có nghi lễ hôn phối trực tuyến. Bí tích hôn phối chỉ thành sự khi được cử hành trước sự hiện diện của linh mục, đôi tân hôn và các nhân chứng”. Trong khi nhìn nhận tính chất đặc biệt hiện tại của virus corona, tổng giáo phận Singapore tái khẳng định: “Tầm quan trọng của sự hiện diện thể lý của những người cử hành các bí tích”, bao gồm cả bí tích hôn nhân, dưới ánh sáng của giáo luật, giáo huấn thần học và mục vụ của Giáo hội về vấn đề này, được tái xác nhận vào ngày 17/04 bởi Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo hội, các bí tích, Dân Chúa là cụ thể”. Việc cử hành bí tích hôn nhân trực tuyến sẽ không được phép.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com