ĐTC VÀ ĐỨC THƯỢNG PHỤ CHÍNH THỐNG COPTE HIỆP NHẤT CẦU NGUYỆN.

Tin Vatican: Ngày 10/05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho Đức Thượng Phụ Tawadros của Chính Thống Copte để khẳng định sự gần gũi giữa Giáo hội Công giáo Roma và Giáo hội Chính thống Copte, được cử hành hàng năm nhân kỷ niệm cuộc viếng thăm Roma của Đức Thượng Phụ này vào năm 2013 để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ: “Tình yêu và sự đánh giá cao của ngài đối với nước Ai Cập và người dân Ai Cập”. ĐTC cũng khẳng định việc ngài hiệp thông trong cầu nguyện“vì hòa bình thế giới, đặc biệt là trong những ngày khó khăn này”. Trước khi kết thúc cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ đã lập lại lời cam kết cầu nguyện để “Thiên Chúa sẽ thương xót thế giới, Giáo hội và tất cả các tín đồ”, và hẹn nhau trong “Ngày Thế Giới cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái” để xin Thiên Chúa giải thoát thế giới khỏi Coronavirus.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com