HỘI NHI ĐỒNG GIÁO HOÀNG TRUYỀN GIÁO VÀ CÁC SÁNG KIẾN TRONG ĐẠI DỊCH.

Tin Vatican: Hội Nhi Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo chưa bao giờ ngừng trợ giúp các cộng đoàn thuộc các quốc gia truyền giáo. Đặc biệt trong thời điểm này, để đáp ứng tình trạng khẩn cấp Covid-19, Hội có Quỹ Khẩn Cấp do Đức Thánh Cha thành lập tại Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, và qua các tổ chức của Giáo hội, Hội đồng hành với các cộng đoàn bị ảnh hưởng xấu của dịch Coronavirus tại các quốc gia truyền giáo. Sơ Tổng Thư Ký của Hội Nhi Đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo đã xác nhận điều trên và cho biết: “Khi biện pháp cách ly xã hội được áp dụng tại hầu hết các quốc gia, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả các nhi đồng, thanh thiếu niên, cho các gia đình, các giáo lý viên và giám đốc của các giáo phận, quốc gia để mọi người cảm nhận được sự gần gũi của chúng tôi”. Mục đích của Quỹ Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo là cung cấp hỗ trợ các cơ cấu của Giáo hội, theo đặc sủng của Hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com