CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “KẾT NỐI VỚI ĐỨC KITÔ.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: “Kết nối với Đức Kitô”: Là chủ đề của Chiến dịch Truyền thông Công giáo sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2020. Nhân dịp này, một cuộc lạc quyên đặc biệt sẽ được tổ chức tại tất cả các giáo xứ chính trong cả nước dành cho hoạt động truyền thông và loan báo Tin Mừng cho các Giáo hội địa phương. Ngày được chọn không phải là ngẫu nhiên, vì ngày 24 tháng 5, là Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 54. Trên trang web của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đăng tải lời mời gọi: “Chiến dịch Truyền thông Công giáo giúp kết nối mọi người, trong và ngoài nước, với Chúa Kitô. Hãy quảng đại khi anh chị em được kêu gọi quyên góp cho giáo xứ của anh chị em! Các quỹ cũng hỗ trợ các dự án truyền thông trong các khu vực của thế giới đang phát triển nơi Giáo hội cũng đang được lớn lên, nhưng không có đủ nguồn lực.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com