CÁC ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG SẼ MỞ CỬA LẠI VÀO NIÊN KHÓA TỚI.

Tin Vatican: Bộ Giáo Dục Công Giáo đã yêu cầu các đại học Giáo Hoàng và các phân khoa dạy về Giáo Hội có kế hoạch mở cửa và dạy lại vào niên khóa tới, với sự hiện diện của các sinh viên. Tuy nhiên, cũng cần có kế hoạch dự phòng trong trường hợp đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng và nhiều sinh viên không thể trở lại Roma. Trong thông cáo đề ngày 06/05, được đăng trên trang web của Bộ Giáo Dục Công Giáo, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo, nói rằng: “Các đại học Giáo Hoàng và các phân khoa giảng dạy về Giáo hội sẽ là những nơi đối thoại và hiệp thông. Do đó, việc giảng dạy và nghiên cứu phải phát triển trong một môi trường nơi sinh viên và giáo sư thực hiện các hoạt động của mình trong sự tương tác với người khác, trong sự hiệp thông và chia sẻ. Việc học từ xa không thể thay thế cho phương pháp này và chỉ có thể được sử dụng một phần, và cho các tình huống cụ thể, và luôn luôn phải được Bộ Giáo dục Công giáo cho phép trước.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com