TỔNG GIÁM ĐỐC WHO HỨA SẼ MINH BẠCH CÁCH CHỮA TRỊ CORONA.

Tin Y Tế Thế Giới: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới hôm 18/5 cho biết sẽ xúc tiến việc đánh giá độc lập cách thức cơ quan WHO trong việc ứng phó đại dịch COVID-19 “vào thời điểm phù hợp nhất”, một cách minh bạch và có trách nhiệm. Ông Tổng giám đốc WHO nói trong cuộc họp thường niên cấp bộ trưởng: “Tất cả chúng ta đều phải rút ra các bài học từ đại dịch này. Mọi nước và mọi tổ chức phải xem xét lại cách ứng phó và học từ kinh nghiệm của bản thân. WHO cam kết minh bạch, có trách nhiệm và cải tiến liên tục”. Ông cũng nói thêm rằng việc đánh giá và xem xét phải bao gồm trách nhiệm và “thiện chí của mọi bên”. Tổng giám đốc WHO cho rằng “nguy cơ hiện vẫn còn cao và chúng ta vẫn còn một hành trình dài trước mắt”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com