PHÁP BỎ LỆNH CẤM CÁC HỘI HỌP TÔN GIÁO.

Tin Giáo Hội Pháp: Ngày 18/05, Tòa án hành chánh tối cao của nước Pháp đã ra lệnh cho chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm trong vòng 8 ngày. Các hội họp tôn giáo đã bị cấm ở nước Pháp từ 8 tuần nay để ngăn chặn sự lan truyền của Coronavirus, ngoại trừ đám tang. Hiện chưa rõ là theo quyết định của Hội đồng Chính Phủ thì có bao nhiêu người sẽ được cùng tham dự Thánh lễ và các buổi hội họp tôn giáo. Cũng được biết, tại nước Ý, kể từ ngày 18/05, giáo dân được cùng tham dự Thánh Lễ và số người tham dự được giới hạn theo sức chứa của nhà thờ, nhưng các tín hữu phải giữ khoảng cách ít nhất một mét. Trong khi đó, tại nhiều bang ở Hoa Kỳ, số người tham dự Thánh lễ bị giới hạn, không quá 10 người. Tại Pháp đã có khoảng hơn 180 ngàn người nhiễm Coronavirus và hơn 28 ngàn người đã qua đời vì virus này. Pháp nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ người chết vì dịch Vũ Hán cao nhất thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com