ĐÀI LOAN BÁC BỎ TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG CỘNG.

Tin Đài Loan: Đài Loan không thể chấp nhận trở thành một phần của Trung cộng theo hình thức “một quốc gia, hai chế độ” và mạnh mẽ bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung cộng, đó là lời tuyên bố của Tổng thống Thái Anh Văn hôm 20/5, ngày nhậm chức Tổng Thống nhiệm kỳ 2 của bà. Bà Tổng Thống Thái Anh Văn cũng nói rằng: “Liên hệ giữa Đài Loan và Trung cộng đã tới bước ngoặt lịch sử. Đài Loan là một quốc gia độc lập cũng như không muốn trở thành một phần của Trung cộng và nằm dưới sự cai trị của Bắc Kinh”. Sau đó, Trung cộng đáp trả lại lời tuyên bố ấy rằng: “việc thống nhất” là điều không thể tránh khỏi và rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ chấp nhận Đài Loan độc lập. Bà Thái và Đảng Dân Tiến của bà giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hồi tháng 1 năm 2020, với cam kết sẽ chống lại Bắc Kinh vốn coi Đài Loan thuộc Trung cộng và tuyên bố sẽ dùng quân sự để kiểm soát Đài Bắc nếu cần.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com