HĐGM ÚC ĐẠI LỢI THÚC ĐẨY TINH THẦN ĐỒNG TRÁCH NHIỆM TRONG GIÁO HỘI.

Tin Giáo Hội Úc Đại Lợi : Ngày 18/5/2020, các Giám mục Úc chào mừng bản phúc trình về việc thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm trong việc cai quản Giáo hội Công giáo ở Úc. Bản phúc trình được trình bày trước thềm Hội nghị thường niên. Trước đó, Hội đồng Giám mục Úc đã ủy quyền cho Ủy ban Hoàng gia, Ủy ban Điều tra Liên bang làm việc liên quan đến các phản ứng của các tổ chức đối với lạm dụng tình dục trẻ em. Kết quả cho thấy đâu là điểm chính để Giáo hội tại Úc có thể quản trị tốt, bao gồm: tinh thần hỗ trợ, quản trị, liên đới, đối thoại, phân định và lãnh đạo, và cách tăng cường vai trò của giáo dân, đồng trách nhiệm phù hợp với giáo dân ở cả cấp độ giáo xứ và giáo phận. Chủ tịch HĐGM Úc cũng nhấn mạnh rằng, tài liệu này sẽ đóng góp hữu ích cho các cuộc tranh luận trong Hội Nghị quốc gia tiếp theo, và mọi giáo dân được kêu gọi để thảo luận, suy tư về tương lai của sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội trong nước và những thách thức mới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com