NGÀY CẦU NGUYỆN CHO TRÁI ĐẤT VÀ NHÂN LOẠI.

Tin Vatican: Nhân dịp kỷ niệm 5 năm, ngày Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Thông điệp ‘Laudato Si’ là kim chỉ nam cho đạo đức và tinh thần, nói về bảo vệ và chăm sóc trái đất, đó là ngôi nhà chung của chúng ta, thì có sáng kiến gọi là “Năm Kỷ niệm đặc biệt Laudato Si”, từ ngày 24/05/2020 đến ngày 24/05/2021. ‘Năm đặc biệt Laudato Si’ bắt đầu từ ngày 24/05, với một ngày cầu nguyện cho trái đất và cho nhân loại. Một kinh nguyện được soạn đặc biệt cho dịp này; mọi người được khuyến khích đọc nó vào lúc giữa trưa ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đây là sáng kiến của Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, bao gồm một loạt các sự kiện, bắt đầu bằng một ngày cầu nguyện toàn cầu và kết thúc bằng việc bắt đầu các kế hoạch hành động bền vững trong nhiều năm. Thông cáo của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện viết: “Thông điệp thực sự có thể cung cấp la bàn đạo đức và tinh thần cho hành trình kiến tạo một thế giới thân thiện, huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com