BỘ TƯ PHÁP HOA KỲ YÊU CẦU TIỂU BANG CALIFORNIA MỞ CỬA LẠI NHÀ THỜ.

Tin Hoa Kỳ: Các quy định của tiểu bang California cho phép các nhà hàng và các doanh nghiệp khác mở cửa trở lại theo các hướng dẫn giữ khoảng cách giữa người với người. Tuy nhiên, các nhà thờ vẫn bị giới hạn trong việc mở cửa lại. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng, tiểu bang California không thể xếp các nhà thờ vào số những nơi phải áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn so với các hoạt động công cộng tương tự khác và không nằm trong kế hoạch mở cửa lại. Chủ tịch Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói thêm rằng bang Cali đã không đưa ra lý do tại sao các tương tác trong các văn phòng và hãng phim của ngành giải trí, và các hoạt động trực tiếp cho việc buôn bán online không cần thiết lại nằm trong danh sách được mở cửa lại, trong khi các buổi hội họp, giữ luật khoảng cách, với mục đích thờ phượng của các tôn giáo lại bị cấm. Ông nhận xét điều này là “gánh nặng không công bằng” đối với các nhóm tôn giáo và “việc đối xử bất công” này vi phạm việc bảo vệ quyền công dân của họ. Ông khuyên các vị lãnh đạo bang Cali phải cân bằng các lợi ích cạnh tranh và đánh giá thông tin đang thay đổi về virus Corona. Đức tổng giám mục Salvatore Cordileone của San Francisco nghĩ rằng các nhân viên chính phủ không hiểu điều Giáo hội có thể làm để giữ cho người dân an toàn. Ngài nói: “Khi họ nghĩ về một cử hành phụng vụ họ nghĩ đến một điều giống như một cái Nhà thờ to lớn với một đến hai ngàn người chen chúc trong đám đông. Họ không nghĩ là chúng tôi có thể giản khoảng cách trong các Nhà thờ hay chúng tôi có thể cử hành bên ngoài.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com