CHÂU ÂU MUỐN CẢI TỔ TRIỆT ĐỂ NỀN CÔNG NGHIỆP VÀ LỐI TIÊU THỤ.

Tin Châu Âu: Vừa phát triển nông nghiệp, vừa bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học là những nỗ lực ưu tiên của Liên Hiệp Châu Âu. Ngày 20/05/2020 tháng qua, Liên Hiệp Châu Âu có một bước tiến mới trong nỗ lực hướng đến một xã hội gần với môi trường thiên nhiên làm mục tiêu phát triển. Hai kế hoạch về “Bảo Vệ Đa Dạng Sinh Học” và thúc đẩy một nền nông nghiệp gần gũi với môi trường, đã được Ủy Ban Châu Âu chính thức công bố, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn thể Liên Hiệp đang tìm kiếm chiến lược chấn hưng kinh tế để thoát khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra, cùng lúc với áp lực gia tăng trong giới chính trị, trong xã hội, nhằm sao cho chiến lược chấn hưng kinh tế gắn liền với cuộc chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp trên hệ thống toàn châu lục. Đưa người tiêu thụ đến gần hơn với người làm nông nghiệp là một điểm lớn khác. Việc thay đổi mối tương quan giữa người sản xuất với người tiêu dùng để có thể thành công, cần phải đi liền với việc cải tổ Chính sách Nông nghiệp Chung của khối PAC, dự trù sẽ được tiến hành từ nay đến năm 2023.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com