ĐTC CHÚC LÀNH CHO NGÀY SỰ SỐNG NĂM 2020.

Tin Vatican: Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi sứ điệp và chúc lành nhân “Ngày Sự Sống năm 2020” tại nơi này. Đề tài của “Ngày Sự Sống” năm nay là Chọn Sự Sống, tập trung vào phẩm giá và giá trị của những đứa trẻ chưa chào đời và người mẹ tương lai. Ngày Sự Sống là ngày trong năm Giáo Hội dành để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và giá trị của sự sống con người ở mọi giai đoạn và trong mọi điều kiện. Giáo hội dạy rằng sự sống cần được nuôi dưỡng từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp nhân Ngày Sự Sống năm 2020. Sứ Điệp viết: “Đức Thánh Cha Phanxicô gửi lời chúc tốt đẹp và cầu nguyện cho dịp cử hành Ngày Sự Sống năm 2020 tại Anh, xứ Wales, Scotland và Ireland.” Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho các gia đình, tình nguyện viên, nhân viên chăm sóc sức khỏe và cho tất cả những người đang hoạt động để phát huy giá trị và phẩm giá được Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com