ĐTC ĐỌC KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG TẠI QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ.

Tin Vatican: Trưa Chúa Nhật 31/05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại cửa sổ Dinh Tông Tòa với tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Đây là buổi đọc kinh đầu tiên tại quảng trường kể từ khi chính phủ Ý áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa virus Corona. Theo truyền thống, Đức Thánh Cha chủ sự các buổi đọc kinh Truyền Tin và kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong mùa Phục Sinh, từ cửa sổ Dinh Tông tòa nhìn xuống quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã chủ sự các buổi đọc kinh được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa, và đôi khi từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, đồng thời ngài ban phép lành trên quảng trường trống vắng. Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tại nhà nguyện Thánh Thể bên trong đền thờ thánh Phêrô, không có giáo dân tham dự.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com