LHQ BÁO ĐỘNG NẠN ĐÓI Ở CHÂU MỸ LATIN TRONG GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-19.

Tin Thế Giới: Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là WFP báo động có ít nhất 14 triệu người sẽ bị đói tại Châu Mỹ Latin, trong khi virus Vũ Hán vẫn không giảm giữa lúc việc làm và kinh tế giảm sút dưới gánh nặng của đại dịch này. Giám đốc khu vực Châu Mỹ Latin của Chương Trình Lương Thực Thế Giới gọi COVID-19 là “Đại dịch đói.” Tổ Chức Y Tế Liên Châu Mỹ nói, tình trạng đói kém là một sự lo ngại lớn vào lúc Châu Mỹ Latin trở thành tâm điểm của đại dịch Vũ Hán. Brazil dẫn đầu trong khu vực với hơn 400 ngàn bệnh nhân được xác nhận. Các nước Châu Mỹ Latin khác đang chật vật chế ngự loại virus này, bao gồm Mexico, Peru và Chilê.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com