CHÂU ÂU THẬN TRỌNG TRƯỚC KẾ HOẠCH CHẤN HƯNG KINH TẾ.

Tin Châu Âu: Chiều ngày 27/05/2020, bà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, đã công bố kế hoạch 750 tỷ euro để chấn hưng kinh tế, bù đắp hậu quả của dịch Vũ Hán và một ngân sách 1,100 tỷ euro cho giai đoạn từ 2021-2027. Bruxelles hy vọng kế hoạch này sẽ được 27 thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu thông qua vào tháng 7/2020. Kế hoạch 750 tỷ euro được cho là “đầy tham vọng” và mang tính “lịch sử”. Paris hy vọng các nước thành viên sẽ tìm được sự đồng thuận vào tháng 7 tới đây. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu kêu gọi các thành viên “gạt qua một bên những thành kiến” vì lợi ích chung mà ủng hộ kế hoạch chấn hưng kinh tế mà bà vừa đề ra.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com