VĂN KHỐ TÒA THÁNH ĐÃ MỞ CỬA LẠI.

Tin Vatican: Ngày 01/06 vừa qua, Văn khố của Tòa Thánh đã tiếp đón các học giả vào để nghiên cứu, sau khi đóng cửa 12 tuần vì lệnh phong tỏa của chính quyền Ý vì đại dịch Vũ Hán. Tuy nhiên, theo Thông cáo của Tòa Thánh cho biết: Văn khố chỉ mở lại cho các học giả nghiên cứu khoảng 4 tuần, sau đó Văn khố sẽ lại đóng cửa trong kỳ nghỉ hè cho đến hết ngày 30/08/2020. Văn khố Tòa Thánh, trước đây được gọi là “Văn Khố Mật”, là nơi lưu giữ các tài liệu và sách có tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa đối với Giáo hội và thế giới, nhưng từ năm 1881, Văn khố được mở cho các nhà nghiên cứu có yêu cầu. Ngày 02 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ra sắc lệnh mở rộng việc tham khảo cả văn khố về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII từ tháng 03/1939 đến tháng 10/1958. Việc mở tài liệu lưu trữ về Đức Pio XII rất được mong đợi, và các nhà nghiên cứu hy vọng việc nghiên cứu về các tài liệu có thể đưa ra ánh sáng thông tin mới về các hoạt động của Đức Pio XII trong Thế Chiến thứ 2, đề tài đã từng được tranh luận sôi nổi, mặc dù Đức Giáo Hoàng Pio XII qua đời năm 1958.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com