HẠT HOWARD Ở TIỂU BANG MARYLAND RÚT LẠI LỆNH CẤM RƯỚC LỄ.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Sau khi ban hành lệnh 2020-09 vào ngày 26/05 và lệnh này dự định có hiệu lực từ ngày 29/5 là cấm tiêu thụ bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào trong các nghi lễ tôn giáo, bao gồm việc rước lễ, lệnh cấm này đồng nghĩa với việc ngăn chận cử hành hợp luật các Thánh Lễ, nhưng Hạt Howard của tiểu bang Maryland đã rút lại lệnh cấm này vào hôm 28/05. Ngày 27/05 vừa qua, Đức TGM giáo phận Baltimore, nơi có địa hạt bao gồm Hạt Howard, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về Luật này. Thông cáo của tổng giáo phận nói: “Đối với cộng đoàn Công Giáo, việc rước lễ là trung tâm đời sống đức tin và việc thờ phượng công khai của chúng tôi. Từ khi biết về mối quan tâm của các viên chức trong Hạt Howard, chúng tôi đã chia sẻ các hướng dẫn của chúng tôi về việc cho rước lễ và bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng của chúng tôi về hướng dẫn gần đây của họ khi cấm các nhà thờ Công Giáo ở Hạt Howard cho rước lễ”. Phát ngôn viên của tổng giáo phận Baltimore đã bày tỏ sự hài lòng về việc này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com