BỘ TRƯỞNG TÀI CHÁNH HOA KỲ CỨU XÉT THÊM VIỆC CỨU TRỢ ĐẠI DỊCH VŨ HÁN.

Tin Hoa Kỳ: Ông Steven Mnuchin ngày 10/6 tuyên bố sẽ cứu xét kỹ lưỡng, một lần nữa các khoản cứu trợ thêm để gửi trực tiếp tới các cá nhân trong giai đoạn kế tiếp của luật cứu trợ vì Coronavirus và cũng nhằm giúp các lãnh vực đang gặp khó khăn để mở cửa trở lại, bao gồm khách sạn và ngành du lịch. Ông Bộ Trưởng nói, ông hoàn toàn tin là một lần trợ cấp liên bang nữa vì đại dịch này là điều cần thiết, trong đó có những biện pháp tạo công ăn việc làm. Cho đến nay, Quốc Hội đã thông qua 3 đạo luật liên quan đến dịch Vũ Hán, tổng cộng khoảng 3 ngàn tỉ Mỹ kim trong các chương trình. Ông Bộ Trưởng Tài Chánh dè dặt chống lại việc vội vã ban hành đạo luật thứ tư vào lúc nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, ông nói, một số lãnh vực còn chậm trong việc tái mở cửa, trong đó có các nhà hàng và những ngành có liên hệ đến du lịch, có thể cần phải được giúp đỡ thêm.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com