BẮC HÀN NGƯNG MỌI ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC VỚI NAM HÀN.

Tin Thời Sự Đại Hàn: Từ nhiều ngày nay, Bình Nhưỡng liên tục đe dọa Seoul. Bắc Triều Tiên tố cáo chính quyền miền Nam đã để cho giới hoạt động nhân quyền thả truyền đơn, vượt biên giới sang miền Bắc bằng đường bóng bay. Hãng tin chính thức của chế độ Bắc Triều Tiên thông báo: Trưa thứ ba ngày 09/06/2020, Bình Nhưỡng ngưng trọn vẹn các đường dây liên lạc với chính quyền Seoul. Nhưng chính quyền Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn nên duy trì các băng tần, làn sóng về thông tin. Vì sao Bình Nhưỡng đột ngột chủ trương cắt đứt liên lạc với miền Nam? Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias cho biết đây có thể là một thủ thuật gây căng thẳng bên ngoài, để che đậy những biến động lớn đang diễn ra trong nội bộ chế độ miền Bắc.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com