CARITAS Ở MACAO HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Tin Giáo Hội Macao: Hơn 1300 người lao động thời vụ đã bị mất việc, và từ khi bắt đầu đại dịch họ không có một khoản thu nhập kinh tế nào. Vì thế, số tiền họ dành dụm được nhờ tiết kiệm giờ đây cũng không còn nữa. Ông Paul Pu, Tổng Thư ký Caritas Macao đã cho biết như trên và nói thêm: “Những người này sống được là nhờ sự phân phối thực phẩm của chúng tôi, và trong một số trường hợp tối cần, chúng tôi phải hỗ trợ tài chính. Phần lớn họ là những người Philippines và Indonesia, không có khả năng trở về nhà vì những hạn chế của đại dịch. Tuy chúng tôi không đủ nguồn lực để giúp đỡ họ, nhưng nếu chúng tôi không dấn thân thì chẳng có ai làm”. Mỗi ngày, Caritas Macao giúp cho hơn 3000 người. Chỉ là một Giáo hội nhỏ gần nước Tàu, nhưng Giáo hội Macao có những hoạt động rất sống động và là điểm xuất phát cho công cuộc truyền giáo ở khu vực. Cũng trong tinh thần loan báo Tin Mừng, vào tháng 11/2019, các vị truyền giáo Dòng Thừa Sai thánh Claret ở Macao đã in 200 triệu bản Kinh Thánh bằng tiếng Hoa. Đây là một dự án và cũng là giấc mơ được ấp ủ từ lâu của các vị thừa sai Thánh Claret.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com