NGÀY THẾ GIỚI Ý THỨC VIỆC NGƯỜI CAO NIÊN BỊ LẠM DỤNG.

Tin Thế Giới: Theo Vatican News, ngày 15 tháng 6 là ngày “Thế Giới Ý Thức việc Người Cao Niên bị Lạm Dụng” có mục đích tìm cách bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm họ. Theo các ước tính của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cứ 1 trong 6 người trên 60 tuổi là bị lạm dụng, nghĩa là có gần 141 triệu người khắp thế giới. Con số này có thể còn cao hơn nữa vì việc lạm dụng người cao niên là một trong những vi phạm bị dấu giếm và ít được tường trình hơn hết. WHO định nghĩa việc lạm dụng người cao niên có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, như lạm dụng về thể chất, tâm lý hoặc cảm xúc, tình dục và tài chính. Nó cũng có thể là kết quả của sự bỏ bê có chủ ý hoặc vô ý. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một sáng kiến mới về chính sách nhằm giải quyết các thách thức mà Người Cao Niên phải đối đầu trong và sau đại dịch Vũ Hán.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com