TRUNG CỘNG LÊN ÁN ĐÀI LOAN VỀ KẾ HOẠCH CHE CHỞ NGƯỜI HONGKONG.

Tin Thế Giới: Tuần qua, Đài Loan tuyên bố họ sẽ thành lập một văn phòng chuyên giúp những người nghĩ đến việc rời khỏi Hong Kong vào lúc Bắc Kinh thắt chặt sự kiểm soát đối với cựu thuộc địa của Anh, bao gồm cả Luật An Ninh Quốc Gia mới đã được hoạch định. Nhà cầm quyền Trung cộng phát biểu: “Cung cấp sự bảo vệ cho “những kẻ bạo loạn” từ Hong Kong sẽ chỉ làm tổn hại người dân Đài Loan và là sự can thiệp vào việc nội bộ của thành phố do Trung cộng cai trị”. Trung cộng còn lên án kế hoạch của Đài Loan giúp những người Hong Kong quyết định chạy khỏi hòn đảo này. Trong một tuyên bố vào tuần qua, Văn Phòng Sự Vụ Đài Loan đặc trách chính sách Đài Loan của Trung cộng nói rằng, kế hoạch của chính phủ Đài Loan là một âm mưu chính trị nhằm can thiệp vào việc nội bộ của Hong Kong và phá hoại sự ổn định và phồn thịnh của thành phố này. Ai cung cấp nơi ẩn náu và đưa lên đảo những kẻ bạo loạn và những phần tử đem hỗn loạn tới Hong Kong sẽ chỉ tiếp tục gây tổn hại cho người dân Đài Loan.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com