ĐTC PHÊ BÌNH CÁC CHÍNH TRỊ GIA NÓI VỀ NGHÈO ĐÓI.

Tin Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình sự giả hình của các chính trị gia khi nói về nghèo đói lại chế tạo vũ khí. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc "trả lại nhân tính" cho người nghèo; họ là những "người" chứ không là đồ vật hay động vật. Trong một cuộc phỏng vấn trên ‘Chương Trình Today’ của BBC Radio Four, sáng thứ Hai 22/06, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về lý do tại sao ngài xem Covid-19 là một bước ngoặt tiềm năng trong lịch sử. Ngài đã chỉ trích “sự giả hình của một số nhân vật chính trị” và nói lên sự cần thiết phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và giúp đỡ người nghèo. Đại dịch “đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cả người giàu, người nghèo và làm nổi bật sự giả hình. Đức Thánh Cha phê bình cách thức xã hội tước quyền của người nghèo và nói rằng: “Để khôi phục nhân loại, mọi người cần phải xem người nghèo là “người” chứ không phải là “một phần của cảnh quan”. Chúng ta không thể đưa ra một chính sách phúc lợi như chúng ta có để giải cứu động vật và chúng ta thường đối xử với người nghèo như những con vật được giải cứu. Chúng ta không thể đưa ra một chính sách phúc lợi thiên vụ".

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com