TRUNG CỘNG HẬU THUẪN ĐẠI CÔNG TY HUAWEI VÀ HIKVISION.

Tin Thế Giới: Theo tài liệu Reuters qua ngày 24/6, chính quyền Hoa Kỳ xác định nhiều công ty lớn của Trung cộng, trong đó có hãng viễn thông khổng lồ Huawei và công ty thiết bị an ninh Hikvision, đều do quân đội Trung cộng làm chủ hoặc kiểm soát. Sự xác quyết này đặt nền tảng cho những chế tài về tài chính mới của Hoa Kỳ. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ ẩn danh xác nhận tính xác thực của tài liệu vừa kể và cho biết hồ sơ đã được gởi sang Quốc Hội. Danh sách 20 công ty mà Washington tố cáo đang được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ bao gồm nhiều tập đoàn lớn. Theo luật, Tổng Thống có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông chế tài bất cứ công ty nào nằm trong danh sách này đang hoạt động tại Hoa Kỳ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com