CƠ QUAN DI TRÚ SẮP CHO NHIỀU NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC.

Tin Hoa Kỳ: Được tin từ cơ quan này sẽ cho khoảng 70% số nhân viên của họ ngưng làm việc, trừ phi Cơ Quan Di Trú được cấp thêm ngân quỹ hoạt động. Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Mỹ, gọi tắt là USCIS dựa vào các khoản lệ phí từ các hồ sơ di trú để hoạt động và hiện đang đối mặt trước tình trạng thiếu ngân sách chưa từng thấy. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt vấn đề cắt giảm di trú làm trọng tâm của chiến dịch tái tranh cử trong năm nay. Các quy định mới và một loạt các hành động của bên hành pháp cùng với các giới hạn về du hành áp dụng trong đại dịch Vũ Hán đã làm giảm đáng kể số di dân tới Hoa Kỳ. Hơn 13 ngàn nhân viên USCIS sẽ nhận được thông báo rằng, nếu USCIS phải rơi vào tình trạng ngưng hoạt động, thì nhân viên sẽ phải nghỉ việc bắt đầu từ ngày 3/8.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com