GIÁO HỘI PHÁP CÓ THÊM LINH MỤC.

Tin Giáo Hội Pháp: Ngày 22/06 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Pháp đã công bố các số liệu liên quan đến việc phong chức linh mục trong năm 2020. Năm nay các giáo phận trên toàn nước Pháp sẽ có 125 tân linh mục. Như mọi năm, phần lớn các lễ phong chức được cử hành vào khoảng ngày 29/06 là ngày lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô. Ở nước Pháp có hơn 80 giáo phận kể cả giáo phận quân đội và một giáo phận ở 1 đảo ngoài lãnh thổ nước Pháp. Số tân linh mục tại Pháp không thay đổi nhiều trong những năm vừa qua. Trong năm 2017, tổng số các linh mục đang hoạt động tại Pháp là gần 15 ngàn vị. Trong năm 2018, Giáo hội Pháp có tổng cộng 78 tân linh mục giáo phận. Năm nay, phần lớn các lễ truyền chức linh mục được cử hành vào cuối tuần 20-21/06 và 27-28/06. Tuy nhiên, vì các biện pháp đang ngăn ngừa đại dịch Vũ Hán, nên có 7 giáo phận sẽ phong chức linh mục vào tháng 9, và cũng vì dịch bệnh, các tín hữu sẽ không thể tham dự các lễ truyền chức.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com