NGÔN NGỮ LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ BÁC ÁI.

Tin Vatican: Để loan báo Tin Mừng hôm nay, ngôn ngữ được nhân loại hiểu rõ nhất là bác ái, không phải là những lời giải thích thần học uyên bác. Đây là những gì Đức Hồng Y “Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc” nói với các tu sĩ Vinh Sơn, trong một chuyến thăm gần đây ở Tu hội Truyền giáo. Nói chuyện với các thành viên của Tu hội, Đức Hồng y Tổng Trưởng đã nhấn mạnh 3 nhiệm vụ chính của tu sĩ ngày nay vẫn còn quan trọng: - Trở thành những người truyền cảm hứng bác ái cho người khác; - Dấn thân hoạt động bác ái “hình thành cộng đoàn”; - Tiếp tục thúc đẩy hoạt động bác ái trong việc huấn luyện giáo sĩ. Vấn đề cuối cùng được đưa ra trong buổi gặp gỡ có liên quan đến việc chăm sóc ngôi nhà chung Giáo Hội, điển hình là Thông điệp Laudato Sì. Đức Hồng Y nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha rằng, Thông Điệp này là một tài liệu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội. Tuy nhiên, tài liệu này vẫn chưa được một số giám mục và linh mục quan tâm đúng mức.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com