TÊN CỦA 1 LINH MỤC DÒNG TÊN ĐƯỢC ĐẶT CHO 1 TIỂU HÀNH TINH.

Tin Giáo Hội Công Giáo: Linh mục Chris Corbally, một nhà thiên văn học xuất sắc tại Đài Thiên Văn Vatican, đã được vinh danh khi tên của cha được đặt cho một khối đá trong vành đai tiểu hành tinh; khối đá này có quỹ đạo quay quanh mặt trời gần 4 năm. Cha Corbally đón nhận vinh dự này với sự ngạc nhiên. Năm nay cha 74 tuổi, đã làm việc cho Đài Thiên Văn Vatican từ năm 1983 đến năm 2012. Cha gia nhập đài thiên văn sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ về thiên văn học của Đại học Toronto. Trước đây đã có ít nhất 10 tiểu hành tinh được đặt tên của các tu sĩ dòng Tên, trong đó có thánh Inhaxio Loyola, vị sáng lập dòng Tên. Tiểu hành tinh đặc biệt được xác định là 119248 Corbally, có kích thước khoảng hơn 1.5 kilomet. Nó được ông Roy Tucker, một kỹ sư lâu năm của Phòng thí nghiệm Công nghệ hình ảnh tại Đại học Arizona đã phát giác vào tháng 9 năm 2001. Việc đặt tên cho một tiểu hành tinh cần có sự chấp thuận của một ủy ban của Liên Hiệp Thiên Văn Quốc Tế. Các tiểu hành tinh là những khối đá nhỏ quay quanh mặt trời.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com