TRUNG CỘNG TIẾP TỤC TẤN CÔNG VÀ PHÁ HỦY CÁC THÁNH GIÁ.

Tin Giáo Hội Trung Hoa: Trong thời gian chưa đầy 3 tháng, mà đã có hơn 500 Thánh Giá ở tỉnh An Huy bị nhà cầm quyền Trung cộng triệt hạ trong khi các nhà lãnh đạo Công Giáo và Tin Lành vẫn bất lực trước các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo. Ông Phao-lô Lý, một nhà giảng thuyết Tin Lành ở tỉnh An Huy, nói rằng tất cả các Thánh giá trong thành phố đã bị dẹp bỏ trừ một Thánh giá tại một Nhà thờ di sản có tuổi đời một thế kỷ. Ông nói: “Nếu không có Nhà thờ này thì dấu hiệu Thánh giá đã không thể tồn tại trong thị trấn này.” Quyết tâm dẹp bỏ Thánh Giá của nhà cầm quyền bắt đầu vào tháng 10/2018 và hàng ngàn cây Thánh giá ở các tỉnh Chiết Giang, Hà Nam, Hà Bắc và Quý Châu đã bị phá bỏ, vì bị chúng cho là vi phạm luật quy hoạch. Một Kitô hữu nói: “Sau khi các Thánh giá bị phá hủy ở Chiết Giang, đảng Cộng sản Tàu đang mở rộng chiến dịch của mình đến các vùng khác của đất nước. Chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com