Tin Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại
 
Vào lúc 7 giờ 30 sáng thư Tư, ngày 01 tháng 07 năm 2020, tại Tu Viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Long Beach, California, Cha Giám Phụ Tỉnh, Phêrô Bùi Quang Tuấn, đã dâng Thánh lễ và chủ sự nghi thức nhập tập viện cho 2 thầy: Matthêu Vũ Thái Bình, và Phêrô Nguyễn Minh Tân.
 
Hai thầy chính thức bắt đầu 1 năm tập viện tại Tu Viện Mẹ Hằng Cứu Giúp của Phụ Tỉnh. Hiện diện trong Thánh lễ đặc biệt này có Cha Giáo Tập Đaminh Đinh Minh Hải, quý cha bề trên, quý cha, quý thầy và khoảng hơn 20 giáo dân tham dự Thánh lễ.
 
Xin cộng đồng Dân Chúa cùng hợp lời cầu nguyện cho quý thầy, để năm Tập Viện của Phụ Tỉnh được thành sự theo thánh ý Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp; và cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến trong Giáo Hội, cách riêng của Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com