HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC NƯỚC Ý HỢP TÁC VỚI UNICEF ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM.

Tin Giáo Hội nước Ý: Hôm 02/7, Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý và ông chủ tịch UNICEF nước Ý đã ký một thỏa thuận trong 3 năm, về việc trợ giúp trẻ em trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trong thời gian đại dịch cho đến khi hết đại dịch. Giám mục Tổng Thư Ký khẳng định: “Tất cả trẻ em đều có quyền được chăm sóc để phát triển với tất cả sự hỗ trợ có thể, nhất là sau tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Vì thế, thỏa thuận được ký kết với UNICEF nhằm xây dựng một tương lai có khả năng chăm sóc và đem lại an toàn cho trẻ em”. Đức cha Rosso nói thêm: “Tất cả trẻ em đều có quyền sống, được phát triển và biết nhận ra tiềm năng của mình để xây dựng một thế giới thích hợp với các em hơn”. Đức cha tin rằng qua bản ký kết này, cả hai bên có thể thực hiện được những việc làm thiết thực để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên về mọi mặt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com