ĐTC TRỢ GIÚP CHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI.

Tin Vatican: Theo tổ chức Chương Trình Lương Thực Thế Giới, mức độ lây nhiễm Coronavirus đang gia tăng ở châu Mỹ Latinh và châu Phi vào thời điểm này, khi dự trữ lương thực ở một số nơi trên thế giới đã xuống thấp, khiến nhiều người dễ bị rơi vào tình trạng thiếu an ninh về lương thực hơn. Ngày 03/07/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định gửi một khoản quyên góp tượng trưng là 25 ngàn Euro đến tổ chức này để nuôi sống 270 triệu người trong năm nay giữa lúc nạn đói gia tăng do đại dịch, như “một biểu hiện của sự gần gũi của ngài với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và với những người tham gia vào các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo, những người yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta.” Chương Trình Lương Thực Thế Giới của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi gây quỹ 4.9 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ lương thực cho những nơi các chính phủ đang yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com