TIỂU BANG FLORIDA VÀ TEXAS TRỞ THÀNH ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC CHÚ Ý VỀ COVID-19.

Tin Y Tế Hoa Kỳ: Theo nguồn tin từ Reuters, với tổng cộng gần 20 ngàn người trong 2 tiểu bang mới bị nhiễm bệnh Covid-19 chỉ vào 1 ngày Lễ Độc Lập vừa qua: Texas có gần 8 ngàn bệnh nhân, Florida có gần 12 ngàn bệnh nhân. Trong khi đó, New York, tiểu bang từng là nơi được nhiều người trên thế giới lưu tâm vì dịch Vũ Hán ở vài tháng trước, nhưng hôm Lễ Độc Lập, chỉ có gần 900 người nhập viện, thấp hơn nhiều so với Florida và Texas. Cũng theo Reuters, trong một dấu hiệu thêm nữa cho thấy Coronavirus đang tiếp tục lây nhiễm, ít nhất tại 18 tiểu bang, trong đó có 3 nơi đông dân là California, Texas và Florida, mà tỷ lệ người mới nhiễm bệnh là đáng báo động trong 2 tuần qua. Tính tới nay, khoảng 130 ngàn người chết tại Hoa Kỳ vì Coronavirus, loại dịch xuất phát từ Vũ Hán bên Tàu.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com