NHÀ THỜ 249 TUỔI BỊ CHÁY.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Đức TGM Jose Gomez của Los Angeles bày tỏ “sự đau buồn lớn lao” sau khi một nhà thờ truyền giáo có 249 tuổi do thánh Junipero thành lập bị cháy. Nhà thờ dự định mở cửa lại vào ngày 18/07 sau khi đóng cửa nhiều tuần. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho cộng đoàn Công Giáo địa phương. Cứ điểm truyền giáo San Gabriel được thánh Junipero Serra thành lập vào năm 1771, là cứ điểm thứ tư trong một chuỗi các điểm truyền giáo xuyên suốt tiểu bang California. Đức TGM Los Angeles gọi cứ điểm này là“Gia đình của Thiên Chúa được sinh ra ở vùng này khi thánh Junipero Serra và các anh em dòng Phanxicô của ngài thành lập cứ điểm truyền giáo vào ngày 08/09/1771”. Các nhân viên cứu hỏa địa phương đã được báo động hỏa hoạn tại nhà thờ vào lúc 4:24 sáng thứ bảy 11/07. Phải cần hơn 50 lính cứu hỏa để dập tắt lửa. Đức TGM nói rằng vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Truyền Giáo thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho di tích lịch sử của tiểu bang California. Mái nhà thờ bị phá hủy và phần lớn nhà thờ lâu đời bị hủy hoại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com