CHÍNH QUYỀN DONALD TRUMP HỦY BỎ LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN DU HỌC.

Tin Hoa Kỳ: Ngày 14/7, Thẩm phán liên bang ở Massachusetts cho biết phía chính phủ Hoa Kỳ và bên nguyên đơn gồm Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã đạt thoả thuận là quy định về sinh viên du học trên online phải rời khỏi Hoa Kỳ sẽ được thu hồi lại, phục hồi hiện trạng như trước. Hiện có hơn 1 triệu sinh viên du học tại các đại học Hoa Kỳ. Và được biết, lợi tức của nhiều trường ở Mỹ phụ thuộc vào sinh viên ngoại quốc. Cần nhắc lại, ngày 6/7 vừa qua, ICE tức Cơ Quan Thực Thi Quan Thuế và Di Trú đột ngột đảo chính sách, là yêu cầu sinh viên du học không được học online toàn phần. Theo quy định mới, nếu trường họ theo học dạy trực tuyến hoàn toàn thì một là sinh viên phải chuyển sang trường nào có dạy trực tiếp, hai là sinh viên phải rời khỏi nước Mỹ. Quy định này khiến các đại học đang có chương trình giảng dạy cho khóa học mùa thu đã lâm vào thế khó xử và các sinh viên cũng rơi vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com