KỶ NIỆM 70 NĂM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHÂU PHI.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Thứ Sáu 17/7/2020, Bộ Truyền Thông Tòa Thánh kỷ niệm 70 năm chương trình phát thanh châu Phi. Tham dự hội nghị trực tuyến có ông Bộ trưởng Bộ Truyền thông; Linh Mục nguyên Tổng Giám đốc Radio Vatican; Giám Mục Nigeria, đại diện Liên HĐGM Phi châu và một số tham dự viên khác. Radio Vatican đã được khánh thành bởi Đức Giáo Hoàng Pio XII ngày 12/02/1931. Chương trình Anh ngữ thế giới bắt đầu vào năm 1937, và Anh ngữ phát thanh ở châu Phi được bắt đầu năm 1950, tính đến nay được 70 năm. Vào năm sau, 2021, Radio Vatican và Vatican News sẽ mừng 90 năm phát sóng, đánh dấu một sự dấn thân đặc biệt của Giáo Hội trong lãnh vực truyền thông. Đồng thời, chương trình phát thanh Radio Vatican Tiếng Việt cũng sẽ kỷ niệm 40 năm kể từ lần phát thanh chính thức vào ngày 1/1/1981. Kể từ đó, Radio Vatican Tiếng Việt trở thành làn sóng chính thức chuyển tải sứ điệp của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đến cộng đồng Công Giáo Việt Nam.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com