BÁC SĨ CHUYÊN MÔN YÊU CẦU CHÍNH PHỦ BẢO ĐẢM ĐỦ NGUỒN DƯỢC PHẨM.

Tin Hoa Kỳ: Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ tuần này yêu cầu chính phủ liên bang “sử dụng tất cả quyền hạn” để đảm bảo có nguồn cung cấp đầy đủ thuốc Remdesivir chống COVID trong lúc số người nhiễm virus Corona tiếp tục gia tăng. Hiệp Hội Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ gửi thư đến Phó Tổng thống Hoa Kỳ cùng Bộ Trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, bày tỏ nhiều lo ngại trước thực tế rằng, các nước đều đang dựa vào một nhà bào chế duy nhất để có được một loại thuốc mà tới nay chứng tỏ hữu hiệu chống lại COVID, đó là thuốc Remdesivir. Hãng thuốc này đã cam kết cung cấp 500 ngàn liều thuốc chữa trị cho bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh để bộ phân phối cho các bệnh viện Hoa Kỳ vào tháng 7, 8 và 9. Ngoài ra Hiệp Hội Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ cũng yêu cầu chính quyền hãy vận dụng tất cả quyền hạn hiện có, kể cả Luật Sản Xuất Quốc Phòng và những công cụ khác để bảo đảm cung cấp đủ thuốc Remdesivir này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com