KẾ HOẠCH CHẤN HƯNG KINH TẾ CỦA LIÊN HIỆP CHÂU ÂU BỊ BẾ TẮC.

Tin Liên Minh Châu Âu: 27 quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu họp tại Bruxelles vào ngày 17 và 18/07/2020, để tìm đồng thuận về kế hoạch chấn hưng kinh tế hậu Covid-19. Ngày họp đầu tiên rơi vào bế tắc, vì nhóm các nước mệnh danh “khắc khổ”, với đại diện là Hòa Lan, không chấp nhận kế hoạch chấn hưng 750 tỉ euro, do Đức và Pháp chủ trương với các điều kiện như trong hiện tại. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các nước Liên Hiệp Châu Âu gặp mặt trực tiếp kể từ 5 tháng nay. Tìm được đồng thuận về kế hoạch chấn hưng kinh tế trị giá 750 tỉ được coi là thách thức sống còn với khối 27 nước trong bối cảnh nhiều quốc gia Liên Âu rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng do dịch Vũ Hán. Khu vực đồng Euro có nguy cơ tan vỡ, nếu các nước Liên Âu không đạt đồng thuận.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com