CHỜ ĐỢI NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG GIÁO TRIỀU ROMA.

Tin Vatican: Một bài của ký giả Hoa Kỳ là Robert Mickens, đăng trên báo “La Croix quốc tế” số ra ngày 10/07/2020. Ông trích thuật “một nguồn tin từ Vatican” cho biết, ĐTC đã ký Tông Hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề “Các con hãy loan báo Tin Mừng”. Điều chắc chắn là cho đến lúc này, người ta chưa biết khi nào Tông Hiến mới sẽ được công bố. Ký giả Mickens nhận xét rằng: “Đây có lẽ là dự án lớn nhất của ĐTC Phanxicô, nhằm cải tổ não trạng và các cơ cấu của trung ương Giáo Hội Công Giáo”. Thực vậy, 1 tháng sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, hồi tháng 3 năm 2013, ĐTC Phanxicô đã thiết lập Hội Đồng Hồng Y cố vấn, gồm 9 vị, để giúp ngài cải tổ giáo triều Roma và đề ra những thay đổi khác trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Bài của ký giả Robert Mickens không cung cấp chi tiết nào đáng kể về nội dung của Tông Hiến mới, nhưng phần lớn bài báo nói về những thay đổi mà Văn kiện này có thể đưa tới như, nhiều vị Hồng Y, Giám Mục sẽ về hưu - Thay đổi danh xưng và vai trò của một số Bộ trong Giáo Triều, v.v…ĐTC nhấn mạnh: “Nguyên tắc trọng yếu trong việc cải tổ này đó là, không phải chỉ thực hiện việc thường huấn, nhưng nhất là phải có sự hoán cải và thanh tẩy liên tục. Nếu không có sự thay đổi não trạng, thì những cố gắng về phương diện chức năng sẽ vô ích”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com