THAM GIA TUẦN LỄ NHẬN THỨC VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CÁCH TỰ NHIÊN.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Các tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ được mời gọi tham gia Tuần Lễ Nhận Thức về Kế Hoạch Hóa Gia Đình Cách Tự Nhiên, qua chủ đề “Sống sự thật và vẻ đẹp của kế hoạch Thiên Chúa dành cho tình yêu hôn nhân!” được các Giám mục Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 19 tháng 7 đến 25 tháng 7, với mục đích cổ võ niềm tin Công Giáo về vấn đề tính dục của con người, tình yêu vợ chồng và tình cha mẹ có trách nhiệm. Giáo Hội dạy rằng, Bí Tích Hôn Phối tượng trưng cho mối tương quan của Chúa Kitô với Giáo Hội của Người, một mối tương quan của tình yêu trọn vẹn, trung thành, lâu dài và có kết quả. Do đó, khi các cặp vợ chồng thực hiện ơn gọi của mình theo giáo lý của Giáo Hội, đặc biệt là liên quan đến việc thông truyền sự sống, họ phát triển trong “sự thánh thiện, đào sâu thêm sự tôn trọng của họ và sự kính trọng về món quà tính dục, hôn nhân và gia đình do Thiên Chúa ban”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com