BỘ GIÁO SĨ TÒA THÁNH CÔNG BỐ HUẤN THỊ VỀ CẢI CÁCH GIÁO XỨ.

Tin Vatican: Huấn Thị được Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ cùng với các vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký ký ngày 29/06 vừa qua, có tựa đề: “Sự hoán cải mục vụ của cộng đoàn giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo hội”. Cho đến ngày 20/07/2020, Bộ Giáo Sĩ đã công bố Huấn Thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận để phục vụ tốt hơn “sứ vụ duy nhất là rao giảng Tin Mừng.” Tài liệu nhấn mạnh đến vai trò của cha xứ, là "mục tử thật sự" của cộng đoàn và cũng nhấn mạnh hoạt động mục vụ kết nối với sự hiện diện trong cộng đồng phó tế, người thánh hiến và giáo dân, được kêu gọi tham gia tích cực theo ơn gọi riêng và thừa tác vụ của họ, vào sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội. Huấn thị mới này đưa ra cách áp dụng luật đã có hiệu lực theo cách tốt hơn, dựa trên kinh nghiệm của Bộ Giáo Sĩ trong việc phục vụ các Giáo Hội, “để giúp các tín hữu tránh một số thái quá có thể, như việc giáo sĩ hóa giáo dân và tục hóa giáo sĩ, hay xem các phó tế vĩnh viễn như “50% linh mục” hoặc “một siêu giáo dân”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com