ĐHY CHỐNG NHỮNG PHÊ BÌNH VỀ ĐỨC THÁNH CHA.

Tin Vatican: ĐHY Angelo Scola, người xếp thứ 2 trong Mật Nghị Giáo Hoàng vừa qua, vào những tuần trước, đã 2 lần mạnh mẽ lên tiếng chống lại những người, đặc biệt là những vị trong Giáo hội thường xuyên công kích Đức Giáo Hoàng. ĐHY nói: “Đây là dấu hiệu mạnh mẽ của sự mâu thuẫn và cho thấy một sự suy yếu của dân Chúa, trên hết là tầng lớp trí thức. Đây là một thái độ sai lầm về nền tảng vì họ đã quên rằng: “Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng”. ĐHY Scola, nhà thần học và cựu hiệu trưởng của đại học Giáo Hoàng Laterano, đã tuyên bố: “Đức Giáo hoàng là người bảo đảm cuối cùng, mang tính nền tảng và chính thức – chắc chắn rằng ngang qua thượng hội đồng trong sứ vụ thánh Phêrô – cho sự hiệp nhất trong Giáo hội”. Liên quan đến nhiều cách thức công kích khác nhau mà ĐTC Phanxicô phải gánh chịu trong những năm gần đây, Đức Hồng Y của Venice và TGM Milan tuyên bố: “Họ đưa ra những so sánh rất khập khiễng với các ĐGH tiền nhiệm. Hiện tượng tiêu cực này cần phải được xóa bỏ càng sớm càng tốt”. Và cũng giống như ĐGH Phanxicô, ĐHY Scola tin rằng cách để vượt qua những căng thẳng này là phó thác cho Chúa Thánh Thần là “Đấng không cho phép mình bị khai thác bởi những lý luận của các phe cánh đối lập”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com