HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH KÊU GỌI CHỐNG ĐẠI DỊCH.

Tin Vatican: Ngày 22/07/2020, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống phát hành một tài liệu chứa những bài học mà gia đình nhân loại có thể học được từ đại dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi người cần phát triển một luân lý đứng trước rủi ro, trong đó mọi người có trách nhiệm và liên đới để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Tài liệu kêu gọi “tổng hợp các nỗ lực” để chia sẻ thông tin, cung cấp viện trợ. Đặc biệt cũng phải chú ý đến việc phát triển các phương pháp điều trị và bào chế vaccine. Tài liệu của Tòa Thánh khẳng định trước hết tầm quan trọng đến trách nhiệm đối với những người mà sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm gặp những mối nguy hiểm lớn nhất. Tòa Thánh cũng kêu gọi “những nỗ lực toàn cầu và hợp tác quốc tế” để việc “đón nhận các loại thuốc thiết yếu và chăm sóc sức khỏe” được công nhận là “quyền phổ quát của con người”. Cuối cùng, Hàn Lâm viện Tòa Thánh mong muốn cổ võ sự liên đới có trách nhiệm, biết nhận ra phẩm giá bình đẳng của mỗi người, đặc biệt là những người khốn khổ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com