GIÁM MỤC CẦU CỨU VỀ KINH TẾ VÀ Y TẾ.

Tin Giáo Hội Venezuela: Đức cha Polito Rodriguez của giáo phận San Carlos ở Venezuela kêu gọi quốc tế giúp đỡ để giảm bớt khủng hoảng do tình hình kinh tế tồi tệ, kết hợp với sự phong tỏa vì đại dịch Vũ Hán, đang ảnh hưởng đặc biệt đến những người nghèo nhất trong những người nghèo. Trả lời phỏng vấn của Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ, Đức cha Rodriguez nói: “Các dịch bệnh của Ai Cập được thuật lại trong Kinh Thánh không là gì, so với những điều chúng tôi đang chịu đựng ở đây”. Dưới sự điều hành bởi ‘chủ nghĩa xã hội’, Venezuela đã bị tàn phá bởi bạo lực và biến động xã hội, với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng, thất nghiệp cao, mất điện và siêu lạm phát. Đại dịch Vũ Hán hiện đang làm cho tình cảnh vốn đã ở thời điểm khủng hoảng lại trở nên trầm trọng thêm. Đức cha nói: “Các nhà thờ của chúng tôi đã đóng cửa bốn tháng và các linh mục không có gì để ăn. Chúng tôi không muốn có can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là can thiệp quân sự, nhưng chúng tôi phải yêu cầu viện trợ y tế và nhân đạo quốc tế, vì nếu không, chúng tôi không có cách nào khác là hoặc Covid giết chúng tôi hoặc đói kém sẽ giết chúng tôi.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com