HOA KỲ KHÔNG NHẬN THÊM ĐƠN XIN VÀO DACA.

Tin Hoa Kỳ: Chính quyền Hoa Kỳ ngày 28/7 loan báo sẽ không nhận thêm đơn cho chương trình di dân ‘Dreamer’ và giới hạn sự bảo vệ khỏi bị trục xuất cho những ai sắp hết hạn quy chế DACA hoặc cần xin cấp mới quy chế DACA. Toà Án Tối cao tháng trước nói rằng chính quyền đã sai trong cách quyết định chấm dứt chương trình mang tên “Trì Hoãn Hành Động” đối với những người tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ, thường gọi DACA. Một viên chức cao cấp trong chính quyền cho biết sẽ xứu xét lại, nhưng chưa biết là bao lâu đối với phán quyết của toà. DACA ra đời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và hiện có khoảng 644 ngàn di dân ghi danh trong chương trình này. Chính quyền Trump dự định tiếp tục chính sách hiện hữu là không nhận thêm đơn xin vào DACA, một chính sách có từ năm 2017.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com