DỰ ÁN “GIÁO HOÀNG VÌ UCRAINA”.

Tin Vatican: Gần 1 triệu người đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc và tình liên đới của Đức Giáo Hoàng thông qua dự án "Giáo Hoàng vì Ucraina" ra mắt vào tháng 6 năm 2016. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi khi chương trình “Giáo Hoàng vì Ucraina” được ngài phát động vào năm 2016 sắp kết thúc. Chương trình này được Bộ “Phục Vụ và Phát Triển Con Người Toàn Diện” giám sát. Chỉ sau 2 năm phát động, dự án đã lạc quyên được 16 triệu euro từ các giáo phận ở châu Âu, cùng với số tiền đóng góp cá nhân của Đức Thánh Cha. Tính đến tháng 11 năm 2018, nhờ vào dự án của Đức Thánh Cha, gần 1 triệu người đã được giúp đỡ nhiều mặt. Thông qua dự án này, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn thể hiện tình cảm sâu sắc và tình liên đới với tất cả người dân Ucraina, và với những người chịu đau khổ vì hậu quả của bi kịch chiến tranh kéo dài, không có sự phân biệt dựa trên tôn giáo, niềm tin hay sắc tộc . Do đó, dự án đang kết thúc nhưng nó để lại một tia sáng của sự hợp tác và bác ái không ngừng nghỉ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com